Over Ijoor

ANBI-gegevens

Stichting Ijoor is als ANBI organisatie wettelijk verplicht gegevens met doelstellingen en beleidsplan te publiceren.

Als ANBI organisatie draag je bij aan het algemeen nut. Wij maken geen winst en voldoen aan de eisen van integriteit zoals opgesteld door de belastingdienst.

De stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen en diensten. De stichting behoud zich wel het recht voor om een vrijwilligersvergoeding uit te keren conform de criteria van de belastingdienst.

Algemene gegevens

Stichting IJoor
Groenestraat 164
6531 HV Nijmegen
KvK 69551847
RSIN 857915198
REK.NR.  NL95TRIO0338719806

Bestuur

Voorzitter:               S.G.D.J. van Ewijk
Secretaris:                P. Burggraaf
Penningmeester:      J.F.J. van Eijndhoven
Bestuurslid:             J.J. Blomsma
Bestuurslid:             J. Derksen

ANBI

ANBI status per 7 september 2017

Boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018.

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

DOELSTELLINGEN

 • Het beheer en exploitatie van een chalet; “Het Hijgend Hert” op natuurcamping De Jutberg te Laag Soeren. In het voor- en naseizoen gelden speciale tarieven voor mensen die een vakantie in het hoogseizoen niet kunnen betalen.
 • De stichting dient het algemeen belang.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door; giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, hetgeen verkregen wordt uit erfstellingen of legaten, hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgevoerde activiteiten, hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

BELEIDSPLAN 2020-2021

 • Onderhoud plegen aan het chalet.
 • Onderhoud plegen aan tuin rondom het chalet.
 • Inrichten en aanpassen chalet.
 • Meer bekendheid genereren voor het chalet.
 • Zorg dragen voor regelmatige verhuur van het chalet.
 • Voldoende verhuur in het hoogseizoen bewerkstelligen om in het laagseizoen een voordelige prijs te kunnen blijven hanteren.
 • Opzetten denktank.
 • Onderhoud van website.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017/2018

Datum            : 01-07-2019

Stichting Ijoor is in 2017 opgericht door Lex Kusters en Hans van Eijndhoven. Centrale doelstelling was & is om een stichting op te zetten die voorziet in een mogelijkheid tot vakantie voor mensen die weinig/geen financiële middelen hebben om met vakantie te kunnen.

Het bestuur van stichting Ijoor werd op 31-12-2018 gevormd door:

Lex Kusters,                            Voorzitter
Paul Burggraaf                         Secretaris
Hans van Eijndhoven,             Penningmeester

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt door het bestuur en een aantal vrijwilligers om het chalet “het Hijgend Hert” dusdanig op te knappen dat het verhuurd kan worden, zowel in het voor- als hoofdseizoen.

Het chalet is de afgelopen twee jaar aan de buitenkant weinig veranderd. Er is een houtopslag gemaakt aan de achterzijde van het chalet. Er is een schuur geplaatst. Het dak is geheel vernieuwd.

Binnen zijn er grote veranderingen gerealiseerd. Het plafond in het chalet is overal vernieuwd, er is een nieuwe keuken geplaatst, de badkamer is opnieuw ingericht, er is een houtkachel geplaatst die in het voor en naseizoen gestookt kan worden. De inrichting van het chalet is aangepast zodat er maximaal 4 mensen kunnen verblijven (2 volwassenen &  kinderen)

In 2019/2020 zal het chalet verder worden uitgebreid met een veranda//overdekt terras, zodat ook bij een aangename temperatuur maar bij minder mooi weer, men buiten kan vertoeven.

Tussen al het werk door is het chalet ook een aantal keer verhuurd, soms voor kortere, soms voor een langere periode.
De afgelopen twee jaar is het chalet in totaal negen keer verhuurd, zowel in het voor- na- en hoofdseizoen.

Het blijft nog steeds ingewikkeld om het chalet op een budget-neutrale wijze te exploiteren.
De inkomsten uit verhuur zijn niet toereikend om alle onkosten te kunnen betalen. Het bestuur betaalt daarom, op vrijwillige basis FEE, om de tekorten aan te vullen tot het moment dat de stichting voldoende bekend is, het chalet regelmatig verhuurd wordt en de inkomsten voldoende zijn om de exploitatie te bekostigen.

De centrale doelstelling, opknappen en verhuur van het chalet is de afgelopen twee jaar ten dele gerealiseerd. Komend jaar verwachten we meer verhuur gezien het feit dat er minder werkzaamheden hoeven worden uitgevoerd.

Bestuur stichting Ijoor.

Jaarverslag 2019

Datum            : 01-07-2020

Stichting Ijoor is in 2017 opgericht door Lex Kusters en Hans van Eijndhoven. Centrale doelstelling was & is een stichting op te zetten die voorziet in de mogelijkheid tot een betaalbare vakantie in voor- hoofd en
naseizoen voor mensen die weinig/geen financiële middelen hebben.

Het jaar 2019 heeft veel verandering gebracht. Lex Kusters, een van de initiatiefnemers is per 01-08-2019 gestopt met zijn bestuurswerk. Dat betekende dat er gezocht moest worden naar een nieuwe voorzitter.
Tegelijkertijd werd duidelijk dat een klein bestuur snel tot problemen kon leiden als bestuursleden stopten met het bestuurswerk.

Er is dan ook gezocht naar meer bestuursleden die ook een aanvulling konden betekenen in het werk wat gedaan moest worden. Met ingang van 01-08 is er een nieuwe voorzitter gevonden. Tevens zijn er afgelopen jaar twee nieuwe enthousiaste bestuursleden toegetreden, zodat het bestuur van de stichting nu uit vijf personen bestaat.

Het bestuur van stichting Ijoor werd op 31-12-2019 gevormd door:

 • Bas van Ewijk                          Voorzitter
 • Paul Burggraaf Secretaris
 • Hans van Eijndhoven Penningmeester
 • Jimi Blomsma Lid
 • Joop Derksen Lid

2019 is ook een jaar geweest waarin het chalet voor langere periodes verhuurd is geweest aan mensen die tijdelijk een verblijf nodig hadden. Soms heeft dit tot problemen geleid en was het noodzakelijk om de mensen die het chalet huurden te wijzen op de afspraken en regelgeving.
Vanwege dit soort problematiek heeft het bestuur besloten om bij het verhuur voor langere periodes duidelijke afspraken te maken over het gebruik van chalet en inventaris.

In 2019 is er gestart met de aanbouw van een overdekte veranda. Omdat er niet altijd verbouwd mag worden in het hoogseizoen is dit een 2-jarenplan geworden. Dit jaar is het frame gerealiseerd en geschilderd.
De dakbedekking bestaat voorlopig uit een plastic zeil. Omdat de veranda hiermee toch overdekt is, kunnen gasten ook droog buiten zitten als het slecht weer is.

De inrichting van het chalet is uitgebreid met een Zibro–Laser petroleum kachel, zodat het chalet aangenaam verwarmd kan worden gedurende het hele jaar. Tevens is het meubilair aangepast met een eettafel en een “luie stoel”.

Tussen al het werk door is het chalet een aantal keer verhuurd, soms voor kortere, soms voor een langere periode, in totaal zes keer, zowel in het voor- na- en hoofdseizoen.

Ook in 2019 bleef het ingewikkeld om het chalet op een budget-neutrale wijze te exploiteren.
De inkomsten uit verhuur zijn ook afgelopen jaar niet toereikend geweest om alle onkosten te kunnen betalen.

Het bestuur betaalt daarom, op vrijwillige basis FEE, om de tekorten aan te vullen tot het moment dat de stichting voldoende bekend is, het chalet regelmatig verhuurd wordt en de inkomsten voldoende zijn om de exploitatie te bekostigen.

De centrale doelstelling, opknappen en verhuur van het chalet is het afgelopen jaar ten dele gerealiseerd.

Bestuur stichting Ijoor.